eenetsi keel

eenetsi keel, samojeedi keeli, lähedaledane neenetsi keelele. Kirjakeelt ei ole.

VE, 2006