Eesti äärmustipud

Eesti äärmustipud ja kese

Riikide ja nende allüksuste ning mandrite, saarte, merede, järvede jm loodusobjektide geograafilise asukoha hindamiseks kasutatakse nende geograafilisi koordinaate. Väiksematel objektidel ja geograafilistel kohtadel piisab koha määramiseks laius- ja pikkuskraadi näidust, suurtel üksustel esitatakse aga territooriumi või akvatooriumi äärmuskohtade – põhja- ja lõunatipu ning lääne- ja idatipu – koordinaadid. Eesti ja tema maakondade äärmustippude koordinaadid on lisatud tabelitena. Eesti põhiosa asub 57º30′ ja 59º40′ pl vahel, kahe meridiaankraadi vahel väheneb laiuskraadi pikkus 59,85 km-st 56,24 km-ni, 58º pl kohal on pikkuskraad 58,86 km ja 59º pl kohal 57,42 km. Vastavalt kahaneb ka pikkusminuti ulatus (57º30′ pl-l 997,5, 58º pl-l 947,7, 59º pl-l 955,3 ja 59º40′ pl-l 937,3 m). 1 laiuskraadi pikkus on Eesti laiustel 110,94 km ning laiusminuti pikkus 1849 m.

EE 11, 2002 (Asmu Saar); muudetud 2011