Eesti ürglooduse raamat

Eesti ürglooduse raamat on andmebaas, mis hõlmab Eesti olulisi ja kaitset vajavaid eluta looduse objekte. Andmebaas on koostatud 1985–2001 Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudis koostöös Keskkonnaministeeriumiga. 1985–88 kavandas Herbert Viiding andmebaasi koostamise metoodika. Geoloogiaobjektide revideerimist maastikul juhtisid aastani 1994 Karl Müürsepp ja Ülo Heinsalu, hiljem tegi seda Enn-Aavo Pirrus. 1990 valmisid esimesed maakondade andmebaasid ja 2001 jõuti tööga lõpule: uuritud, hinnatud ja arvele olid võetud kõik tähelepanu väärivad eluta looduse objektid. Algselt kirjeldati ja registreeriti selles üle 2300 objekti –  kokku 33 käsikirjalises köites. Hiljem loendit täiendati lisanduvate andmetega. Arvele võeti olulisi pinnavorme, aluspõhjapaljandeid, suuri rändrahne ja ilmekaid kivikülve (üle 1800 objekti), tähtsaimaid karstialasid ja koopaid, suurimaid allikaid ja allikaalasid, meteoriidikraatreid, geoloogiliselt omapäraseid soid ja järvi ning Kvaternaari ladestu setteisse mattunud olulisi orgaanika leiukohti.

Iga maastikul üle vaadatud objekti kohta on koostatud standardne ankeetpass, milles on vajalik teave ja asukohaskeem. Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudis oleva andmebaasi koopiad asuvad Keskkonnaministeeriumis ja maakondade keskkonnatalitustes, kus korraldatakse andmebaasi edasist täiustamist ja selle materjali teaduslikku töötlemist (objektide tähtsuslik kategoriseerimine ja selleks vajaliku klassifikatsiooni loomine). Selle alusel korrastatakse objektide kaitsemeetmeid.

Ürglooduse raamatu andmetel on koostatud mitme loodusmälestiste rühma (suurte rändrahnude, koopastruktuuride, veeobjektide jms) üldistavaid käsitlusi ning Eesti eri piirkondade loodusobjektide tutvustusi (raamatusari „Loodusmälestised” 1997–2010, koostaja Hella Kink).

Ürglooduse raamatu andmebaasi suur osa on kättesaadav ka Keskkonnaministeeriumi andmebaasis EELIS.

Kirjandus

  • H. Kink. Veeobjektid Eesti ürglooduse raamatus. Tallinn, 2006 ja CD-l 2007. aastal
  • K. ja M. Suuroja. Hiidrahnud. OÜ GeoTrail KS, 2008
  • E. Pirrus Eestimaa suured kivid. Tallinn, 2009.

EE 11, 2002 (Enn-Aavo Pirrus); muudetud 2011