Eesti Aianduse ja Mesinduse Keskselts

Eesti Aianduse ja Mesinduse Keskselts, lühend EAMKS, ühendab aiandus- ja mesindusorganisatsioone; asutatud 1927. EAMKS andis aiandus- ja mesindusalast nõu, töötas välja nn Eesti taru (1929), koostas viljapuude standardsortimendi (1938) ja organiseeris vaatlusmesilate võrgu (1938). Andnud välja kuukirju Aed (1933–40), Mesila (1936) ja Mesinik (1937–40). 1938 kuulus EAMKS-i 33 aiandus- ja mesindusühingut. 1940–49 seltsi tegevus vaibus, uuesti asutati ta 1949 Eesti NSV Aianduse ja Mesinduse Seltsina, EAMKS-i nimi taastati 1990. Nõukogude ajajärgul arenes jõudsalt komisjonikaubandus, jätkus väikeaiapidajate, mesinike ja aianduskooperatiivide liikmete nõustamine. Volikogu otsusega nimetati senised üle-eestilisele seltsile allunud osakonnad iseseisvateks seltsideks. Keskselts andis välja ajakirja Aiandus & Mesindus (1989–94). 1994 loodi EAMKS-i juurde Eesti Meetootjate Ühendus. Keskseltsi kuulub 20 seltsi (kuni 1900 liiget), esimees on Jüri Amur.

Eesti Aianduse ja Mesinduse Keskseltsi juhid
1927–40 August Mätlik
1952–55 Pavel Solovjov
1955–75 Arthur Saks
1975–82 August Pedajas
1982–87 Harald Männik
1987–90 Vello Lind
1990– Jüri Amur

   

EE 12, 2003; muudetud 2011