Eesti Diplomaatide Kool

Eesti Diplomaatide Kool (EDK), rahvusvaheliste suhete alane teadus- ja arendusasutus. Asutatud 1990 Eesti Vabariigi valitsuse otsusega, et koolitada taasiseseisvunud Eesti Vabariigile diplomaatilisi töötajaid ning pakkuda riigiametnikele täienduskoolitust. Algul tegutses EDK Eesti Majandusjuhtide Instituudi juures,1998 reorganiseeriti ta eraõiguslikuks sihtasutuseks. Sihtasutus korraldab rahvusvaheliste suhete ja Euroopa-integratsiooni valdkonnas teaduslikke fundamentaal- ja rakendusuuringuid (rahvusvaheliste suhete ajalugu, Euroopa poliitiline integratsioon, julgeolek ja konfliktid) ning täiendusõpet (rahvusvahelised suhted, Euroopa-integratsioon, Euroopa Liidu alased lühikoolitused). EDK on teinud ametnike täiendusõppe alast koostööd paljude riikide välis- ja riigiteenistustega, sh Euroopa Liidu idapartnerluse riikidega (Afganistani, Iraagi, Palestiina omavalitsuse ja Balkani riikidega). 2011 loodi EDK allüksusena Eesti Idapartnerluse Keskus.1990–2010 on kooli lõpetanud 405 inimest. Direktor 1990–93 Mati Lukas, aastast 1993 Ekke Nõmm.

EDK osalus rahvusvahelistes koostööorganisatsioonides

  • Eesti Euroopa uuringute ühing (EECSA)
  • European Consortium for Political Research (ECPR)
  • European Information Network of International Relations and Area Studies (EINIRAS)
  • European Policy Institutes Network (EPIN)
  • International Forum of Diplomatic Training (IFDT)
  • International Studies Association (ISA)
  • University Association for Contemporary European Studies (UACES) 

 

EE 12, 2003; muudetud 2011