Eesti Hoiuraamatukogu

Eesti Hoiuraamatukogu (EHR) on asutatud 1995 Eesti Rahvusraamatukogu depositooriumi vahetuskogu alusel. Kuulub aastast 1996 Kultuuriministeeriumi haldusalasse, liitus 2002 raamatukogude elektronkataloogiga ESTER. 2004. aastast on EHR Rahvusvahelise Raamatukoguühingute ja -Institutsioonide Liidu (IFLA) liige. EHR-i põhiülesanne on komplekteerida üleriigiline vähekasutatavate trükiste hoiukogu, võttes teistelt raamatukogudelt vastu vähe kasutatavat, kuid säilitamist väärivat kirjandust. EHR-i ülesanne on ka kirjanduse ümberjaotamine Eesti raamatukogude vahel. Selleks on EHR moodustanud vahetuskogu, kust raamatukogud (ja muud asutused ning organisatsioonid) saavad valida teoseid oma kogude täiendamiseks. See sisaldab paljude alade teoseid, neid on ligikaudu 60 keeles. Hoiukogusse komplekteeritakse ainult võõrkeelset kirjandust, enim on ilukirjandust. 2010 oli hoiukogus 510 200 ja vahetuskogus 848 000 teavikut.

EE 12, 2003; muudetud 2011