Eesti iseseisvuse manifest

Eesti iseseisvuse manifest, „Manifest kõigile Eestimaa rahvastele”, akt, mille 19. II 1918 andis Eestimaa kubermangu Ajutise Maanõukogu vanematekogu nimel välja Eestimaa Päästmise Komitee. Manifestiga kuulutati Eesti iseseisvaks riigiks. Avalikustati Pärnus 23. ja Tallinnas 24. II 1918.

EE 12, 2003