Eesti Loodus (ajakiri)

Ajakirja Eesti Loodus (pea)toimetajad
1933–35 Karl Orviku
1936–37 Harald Haberman
1938 Ants Laasi
1938–39 Armin Öpik
1940 August Vaga
1958–60 Erast Parmasto
1960–84 Linda Poots
1984–90 Ants Paju
1990–95 Ain Raitviir
1995–2001 Uno Siitan
2001– Toomas Kukk

Eesti Loodus, populaarteaduslik kuukiri, 1933–41 Loodusuurijate Seltsi, 1958–95 Eesti (ENSV) Teaduste Akadeemia, 1964–2000 ühtlasi Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeeriumi (hilisema Keskkonnaministeeriumi) ning aastast 2001 MTÜ Loodusajakiri väljaanne (ajakirja ilmumist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus). Avaldab loodusteadusalaseid originaalartikleid ja ülevaateid, loodus- ja keskkonnakaitseteemalisi probleemkirjutisi, Eesti loodust ja teadlasi tutvustavaid materjale, intervjuusid, reisikirju, tööjuhendeid, kirjavastuseid ja loodustähelepanekuid. 1998–2000 ilmus sama pealkirjaga ka vene keels. Esimesel ilmumisaastal 4, aastani 1940 5 numbrit aastas, trükiarv kuni 600. 1958–66 ilmus 6 numbrit aastas, kuukiri on aastast 1967. Trükiarv oli 1958. aastal 6000, 1984. aastal 58 000 ja 2011. aastal umbes 6000.

 

Välislink

EE 12, 2003; muudetud 2011