Eesti Looming

Eesti Looming, kirjanduslik koguteos, mille kaks esimest osa ilmusid suvel 1944 Helsingis, kolmas osa 1945 ja neljas osa 1946 Stockholmis. 1930. aastate Loomingu kaanekujundust ja sisuasetust matkiv väljaanne ilmestas rahvuslikku kultuuritahet ja selle järjepidevust sõja lõpuaastate traagika ja paguluse alguse taustal. Toimetusse kuulusid Karl Ristikivi ja Valev Uibopuu, kes olid ettevõtmise algatajad, Ants Oras, Gustav Suits ja tegevtoimetajana Edgar Valter Saks, neljandas väljaandes ka Bernard Kangro ja Hanno Kompus. Luule ja lühiproosa kõrval (Artur Adson, Aino Kallas, Raimond Kolk, August Mälk, K. Ristikivi, E. V. Saks, V. Uibopuu, Marie Under jt) on antud ruumi eesti kirjanduse ja kunsti lähiminevikku ja hetkeseisu vaatlevatele artiklitele (Arvo Mägi, H. Kompus, Lili Kaelas) ja ringvaatele (H. Kompus, Ilmar Laaban, G. Suits jt).

EE 12, 2003