Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee Vabariiklik Parteikool

Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee Vabariiklik Parteikool (EKP KK VPK), õppeasutusTallinnas Eesti NSV partei, nõukogude ja kommunistliku noorsooühingu juhtkonna ettevalmistamiseks; töötas 1945–58, õppeaeg oli algul üks aasta, aastast 1946 kaks ja aastast 1954 kolm aastat. 1948 võrdsustati parteikool õpetajate instituudiga (kool andis lõpetamata kõrgema hariduse). Üheaastase EKP KK VPK lõpetas 212, kaheaastase 665 ja kolmeaastase 122 inimest. Kool korraldas ka partei- ja nõukogude töötajate täienduskursusi.

ENE 2, 1970