Eestimaa Kubermangu Ajutine Maanõukogu

Eestimaa Kubermangu Ajutine Maanõukogu, Eesti Maapäev, omavalitsusorgan 1917–19. Vastavalt Vene Ajutise Valitsuse 12. IV 1917 määrusele „Eestimaa kubermangu halduse ja kohaliku omavalitsuse ajutise korra kohta” pandi kubermangu haldamise kohustus Ajutise Valitsuse komissarile (selleks sai Tallinna linnapea Jaan Poska), kelle juures pidi asuma maakondade ja linnade esindajatest koosnev ajutine kubermangu maanõukogu. Maanõukogusse valiti peaaegu kõik Eesti tuntud poliitikategelased, sh Karl Ast, Ado Birk, Jüri Jaakson, Nikolai Köstner, Mihkel Martna, Karl Parts, Ants Piip, Konstantin Päts, Julius Seljamaa, Otto Strandman, Jaan Teemant, Jaan Tõnisson ja Jüri Vilms. 1. VII 1917 Tallinnas tööd alustanud Maanõukogu muutus põhiliselt eestlaste rahvuslikke huve esindavaks organiks. 28. XI 1917 kuulutas Maanõukogu end Eestis ainsaks kõrgema võimu kandjaks. Pärast Eesti Vabariigi väljakuulutamist 24. II 1918 muutus Maanõukogu uue riigi ajutiseks kõrgemaks esindusorganiks. Oma tegevuse lõpetas Maanõukogu 23. IV 1919, kui tuli kokku Eesti Asutav Kogu.

EE 12, 2003