Eestimaa Sõja-Revolutsioonikomitee

Eestimaa Sõja-Revolutsioonikomitee, relvastatud ülestõusu juhtimise keskus, moodustati 4. XI 1917 Eestimaa Nõukogude Täitevkomitee ning Tallinna Tööliste ja Sõjaväelaste Saadikute Nõukogu ühiskoosolekul. Komitee esimeheks valiti enamlane Ivan Rabtšinski. Oma tegevuses tugines Eestimaa Sõja-Revolutsioonikomitee Tartus, Narvas, Valgas jm tegutsevatele allkomiteedele. Lahendas olulisi sõjaväe- ja tsviilküsimusi. Lõpetas tegevuse 13. I 1918.

EE 12, 2003