Eestimaa Talupidajate Keskliit

Eestimaa Talupidajate Keskliit, talunikke ja nende ühinguid koondav organisatsioon; asutatud 22. I 1989. Liitu kuulub umbes 5000 talunikku. Kaitseb oma liikmete huve riigiasutustes, edendab talumajandust, arendab põllumajanduslikku ühistegevust, korraldab nõustamist, infovahetust ja täiendusõpet ning rahvusvahelist koostööd.

Eestimaa Talupidajate Keskliidu esimehed
1989–90 Aldo Tamm
1991–92 Eldur Parder
1993–94 Uno Kiisholts
1995–98 Ain Villems
1998–99 Ants Aaman
1999–2001 Urmas Ardel
2001–04 Ilmar Haak
2004–10 Arvo Veidenberg
 2010– Kalle Hamburg

    

EE 12, 2003; EME 1, 2008; muudetud 2011