egiptuse keel

egiptuse keel, afroaasia keelkonna keeli. Vana-egiptuse kirjakeele alged pärinevad IV aastatuhandest e.Kr. Kesk- ja uus-egiptuse kirjakeelest on säilinud palju hieroglüüf- ja hieraatilises kirjas mälestisi. 8.–5. sajandil käibis hilis-egiptuse keel, selle vorme on kopti keel.

VE, 2006