Egiptuse mütoloogia

Egiptuse mütoloogia oli kujunenud pika ajaloo vältel mitmesuguste paikkondlike müütide segunedes, oluliseks peeti valitseva dünastia ja peamiste kultusepaikade müüte. Kuigi jumalaid kujutleti peamiselt inimestena, säilis sageli osaliselt või täielikult loomakujulisi jumalusi. Hellenismiajal levis Egiptuse kultusi (näiteks Isise austamine) kogu Rooma riigis.

VE, 2006