Ehala, Martin

Martin Ehala (20. XII 1963 Tallinn), keeleteadlane, dr. phil. (1996). Lõpetas 1990 Tallinna Pedagoogilise Instituudi eesti keele ja kirjanduse erialal ning 1992 Cambridge’i ülikooli keeleteaduse magistri- ja 1994 doktoriõppe. Töötanud 1990–2007 Tallinna Ülikoolis (1990–92 lektor, 1992–98 dotsent, 1996–2000 filoloogiaosakonna dekaan, 1998–2008 professor, 2004–07 eesti filoloogia osakonna juhataja) ja 2008. aastast Tartu Ülikoolis (2008–09 eesti ja üldkeeleteaduse instituudi vanemteadur, 2009. aastast samas erakorraline professor). Uurinud keele muutumist, teoreetilist grammatikat, eesti keele struktuuri, keelepoliitikat, Eesti keelekeskkonda ja etnolingvistilist vitaalsust, töötanud välja uue matemaatilise mudeli vitaalsuse hindamiseks. Olnud 2006. aastast teaduskompetentsi nõukogu ja 2002. aastast Eesti keelenõukogu liige ning 1996–2002 rahvusvahelise humanitaar- ja sotsiaalteaduste ajakirja Trames peatoimetaja. Õpikukirjastuse Künnimees asutaja, paljude õpikute, töövihikute ja metoodiliste materjalide autor.

Vabariigi Presidendi hariduspreemia (2003).

Töid

  • Eesti keele struktuur: õpik gümnaasiumile (1997, 22001)
  • Eesti keele suhtluslävi (1997, koos S. Liiviga, koostaja)
  • Eesti kirjakeel: gümnaasiumi õigekeelsusõpik (1998, 22002)
  • Kirjandikursus Cicero: ainestiku leidmine, kompositsioon, stiil, õigekeelsus (2000)
  • Kirjutamise kunst: tekstiõpetuse õpik (2000)

EE 14, 2000; muudetud 2011