Ehheneismeri

Ehheneismeri, jääajajärgne Vara-Holotseenis preboreaalse kliimastaadiumi lõpul olnud riimveeline veekogu Läänemere nõos umbes 9300–8800 aastat tagasi (Joldiamere ja Antsülusjärve üleminekufaas). Nime saanud ränivetika Campylodiscus echeneis’e järgi. Ehheneismere setted ja pinnavormid on mattunud pealetunginud Antsülusjärve setete alla.

EE 12, 2003; VE, 2006; muudetud 2011