eksperiment

eksperiment, katse, empiirilise tunnetuse meetod, nähtuste uurimine täpselt kindlaksmääratud tingimustes, võimaldab neid nähtusi taasluua, vaadelda ja mõõta. Eksperimendi eesmärk on teadmine, millega kontrollitakse hüpoteese ja põhistatakse teooriaid.

VE, 2006