elektriliin

elektriliin, juhtidest (juhtmed, kaablid) ja paigaldustarindeist (mastid, isolaatorid) koosnev liin, mille kaudu edastatakse elektrienergiat (nt õhu-, kõrgepinge- ja alalisvooluliin). Omavahel ühendatud elektriliinid (koos alajaamade ja jaotuspunktidega) moodustavad elektrivõrgu.

VE, 2006