Elmet, Henn

Henn Elmet

Henn Elmet (4. IV 1941 Tartu – 29. august 2002 Tartu), majandus- ja maakorraldusteadlane, majanduskandidaat (1974); automehaaniku poeg. Lõpetas 1959 Tartu 5. Keskkooli ja 1965 Eesti Põllumajanduse Akadeemia (EPA) maakorralduse erialal. Oli 1960–62 ja 1964–65 Eesti Põllumajandusprojekti insener, 1962–64 Tartu Linna Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee ehitus-ja arhitektuuriosakonna geodeet, 1966–68 EPA assistent, 1968–69 Tartu linna peamaakorraldaja, 1969–80 NSV Liidu Teaduste Akadeemia majandusmatemaatika Keskinstituudi Eesti filiaali juhtiv insener ja vanemteadur, 1980–85 Eesti NSV Teaduste Akadeemia majanduse instituudi vanemteadur ja 1985–91 uurimisgrupi juhataja, 1991–92 Tartu Ülikooli teadur, 1992–93 Eesti Põllumajandusülikooli (EPMÜ) maainseneri instituudi direktor, aastast 1993 professor, 1993–98 EPMÜ teadusprorektor, 1998–2002 rektor. Stažeeris Rootsis (1990, 1999), Soomes (1991), USA-s ja Kanadas (1993), Inglismaal (1994) ja Taanis (1994, 1998). Õpetas geodeesiat, maakorraldust ja kinnisvara hindamist. Uurimusi peamiselt maakorralduse, optimaalse maakasutuse planeerimise ja maade majandusliku hindamise alalt. Oli Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu ja Vabariigi Valitsuse maareformi komisjoni liige, Keskkonnaministeeriumi maa hindamise tegevuslitsentsi väljaandmise komisjoni esimees, Balti riikide põllumajandusülikoolide rektorite nõukogu esimees. Harrastas sõudmist (meistersportlane, 1967), oli Eesti Sõudeliidu asepresident.

Sai 1976 rahvamajanduse planeerimise matemaatiliste meetodite väljatöötamise eest NSV Liidu teaduspreemia. Valgetähe IV klassi teenetemärk (2001), Norra kuninglik teenetemärk.

Töid

  • Методика оптимизации структуры посевных площадей и размещения севооборотов (Moskva, 1978)
  • Die Bodenreform in Estland, ihr gegenwärtiger Stand und ihre nächste Zukunft (Berliin, 1996).
  • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 1. köide. Tallinn, 2000

EE 14, 2000; muudetud 2011

Elmet, Henn

Elmet, Henn, (4. IV 1941 Tartu – 29. VIII 2002 Tartu), sõudja ja sporditegelane. 190 cm, 88 kg. Lõpetas 1959 Tartu 5. kk-i ja 1965 inseneri-maakorraldajana EPA. Majandusknd (1974). Sportima hakkas 1954 koolis õpetaja Eduard Sauvere ja spordikoolis tennisehuvilisena Voldemar Turba käe all. Sõudmisele pühendus 1961 Ülo Tölbi juhendamisel, a-st 1965 oli tema treener Jüri Kurul. NL-i mv-tel 1962 II grupis kaheksapaadil esikoht, NL-i karikavõistlustel 1968 roolijaga kahepaadil 3. koht ning NL-i aü-te mv-tel 1965 roolijaga nelja- ja kaheksapaadil pronks. Tuli 1962–70 8 korda Eesti meistriks: 7 korda kaheksa- ja ühe korra roolijaga kahepaadil. Msp (1971). Kuulus 1983–89 Sõudespordiföd-i presiidiumi ja 1989–90 Sõudeliidu juhatusse, 1991–2002 oli Sõudeliidu asepresident. Rahvuskat sõudekohtunik (1993). Töötas EPA õppejõuna ja Tartu linna peamaakorraldajana, juhtivinsenerina ja TA inst-des osakonnajuhatajana, oli 1992–93 EPMÜ maainseneriteaduskonna dekaan (a-st 1993 prof), 1993–98 teadusprorektor ja 1998–2002 rektor. Avaldanud Postimehes, Spordilehes ja Eesti Sõudjas sõudmisteemalisi kirjutisi. Valgetähe IV klassi teenetemärk (2001).

ESBL, 2011