Elmo tuled

Elmo tuled, tugeva elektrivälja korral (näiteks äikese ajal) piksevardal, mastil, mäetipul vms teravikul tekkiv koroonalahendus, nähtav teravikku ümbritseva tugeva sinaka helendusena.

Laeval tekib koroonalahendus harilikult mastitopis ja raa nokkadel. Antiikse rahvauskumuse järgi peeti Dioskuure (Polydeukes ja Kastor) meremeeste kaitsjateks ja merehädaliste päästjateks, mistõttu kahe tule ilmumine masti kuulutas meremeestele õnne, ühe tule ilmumine õnnetust. Saksa ja itaalia rahvausundites seostati Elmo tulesid meremeeste kaitsja Püha Erasmusega (itaaliapäraselt Elmo).

VE, 2006; MerLe, 1996