Elva jõgi

Elva jõgi, ka Ulila jõgi, Emajõe parempoolne lisajõgi; pikkus 72 km, jõgikond 456 km2. Algab Otepää kõrgustikult Valgjärvest, voolab Elva orundis, alamjooksul läbib Karijärve ja Keeri järve ning Ulila Laugesoo, keskjooksul asub Elva linn. Suurimad lisajõed on Laguja, Illi, Voika ja Pulga oja (vastavalt 10, 9, 9 ja 9 km). Elva jõel on mitu paisjärve ja vesiveskit (Palu, Hellenurme, Rundsu, Peedu, Voika ja Tõravere).

Elva jõgi Elva linna servas

Elva jõgi ja luht

Hellenurme vesiveski juures on Elva jõel paisjärv

EE 12, 2003; muudetud 2011