EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituut

Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituut, Eesti Maaülikooli (EMÜ) teadus- ja arendusasutus; asub Tartus Tähtveres EMÜ linnakus. Instituut on EMÜ akadeemiline struktuuriüksus, mis alustas tegevust 1. jaanuaril 2005. Instituut on Eesti Põllumajandusülikooli Metsandusliku Uurimisinstituudi, maainseneriteaduskonna ja metsandusteaduskonna tegevuse jätkaja. Metsandus- ja maaehitusinstituudis töötab 8 osakonda. Õppejõude on ligi sada, üliõpilasi on statsionaarses õppes 1052 ja kaugõppes 227. Bakalaureuseõppes saab õppida geodeesia, kinnisvara planeerimise, maakorralduse, loodusvarade kasutamise ja kaitse, taastuvenergia ressursside, metsamajanduse ja metsatööstuse erialal. Magistriõpet saab lisaks neile erialadele ka maaehituse ja veemajanduse erialal. Metsanduse erialadel on EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituut ainuke kõrgharidust andev õppeasutus Eestis. Aastast 2005 on direktor Paavo Kaimre. Instituudi teadlaste poolt koostatakse metsandusalast rahvusvaheliselt refereeritavat väljaannet „Metsanduslikud Uurimused“ (aastast 2006 on peatoimetaja Ivar Sibul), tehakse kaastööd Baltimaade metsandusinstituutide ühisele väljaandele „Baltic Forestry“.

EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi osakonnad

  • Geomaatika osakond
  • Maaehituse osakond
  • Metsabioloogia osakond
  • Metsakasvatuse osakond
  • Metsakorralduse osakond
  • Metsatööstuse osakond
  • Veemajanduse osakond
  • Ökofüsioloogia osakond 

EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudiga ajalooliselt seotud asutused

EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi emeriitprofessorid ja emeriitdotsendid

Aleksander Astaskin, Jüri Randjärv, Tõnu Keskküla, Jakub Kõo, Erich Möldre, Ülo Tamm, Heino Seemen, Toomas Frey, Artur Nilson, Aleksander Maastik, Koit Alekand