Emajõe suudmeala hoiuala

Emajõe suudmeala Peipsi järves

Emajõe suudmeala hoiuala asub Tartumaal Meeksi vallas Meerapalu ja Parapalu küla, Vara vallas Rehemetsa küla, Piirissaare vallas Piiri, Saare ja Tooni küla maadel; pindala 11 310,7 ha, sellest veeosa 11 245,7 ha. Asutatud 2006 veelindude (sinikael-pardi, rägapardi, suur-laukhane, rabahane, punapea-vardi, tutt-vardi, sõtka, väikeluige ja väikekoskla) elupaikade kaitseks.

Loodud 2011