Endla järv

Endla järv, asub Jõgevamaal Endla soostikus, kuulub Endla looduskaitsealasse; pindala enne veepinna alandamist (1949–50) 4,15, pärast seda 1,8 km2 (suurvee ajal kuni 4 km2), suurim sügavus 2,4 m. Järv on segatoiteline. Selle põhja katab paks mudakiht, mudakihi all leidub järvelupja. Tulijärvest algav Mustjõgi ja kuivenduskraavid toovad järve rohkesti soovett, väljavool kanali (nn Uusjõe) kaudu Põltsamaa jõkke. Peamised kalad: linask, särg, ahven. Liigirikas haudelinnustik. – Endla järvest ja selle idakaldal paiknevast Juta kivist on Friedrich Robert Faehlmann kirjutanud muistendi „Endla järv ja Juta”.

Endla järv

Madalsookaasik Endla järve ääres

EE 12, 2003