EPMÜ Metsanduslik Uurimisinstituut

EPMÜ Metsanduslik Uurimisinstituut, metsandusalase uurimistöö teadus- ja arendusasutus; asutati 1997. Instituudi eelkäija oli Metsanduslik Uurimisinstituut (töötas 1936–41 Tartu Ülikooli juures ja 1942–44 Riigimetsade Valitsuse alluvuses). II maailmasõja järgsetel aastatel jätkus metsanduslik uurimistöö Eesti NSV Teaduste Akadeemia zooloogia ja botaanika instituudi metsasektoris (1947–63), Metsanduse Teadusliku Uurimise Laboratooriumis (1963–69) ning Eesti Metsainstituudis (1969–96). 1996 moodustati Eesti Põllumajandusülikooli metsandusteaduskonnas metsaökosüsteemide uurimiskeskus, mis reorganiseeriti Metsanduslikuks Uurimisinstituudiks. 1998 liitus sellega Ökoloogia Instituudi ökofüsioloogia töörühm. Instituudis töötas metsabioloogia osakond (Tartus) ja ökofüsioloogia osakond (Tallinnas). Oli teadustööde kogumike „Metsanduslikud uurimused” ja „Dendroloogilised uurimused Eestis” ning sarja „Eesti dendrofloora uuringud” väljaandja, osales teadusajakirja Baltic Forestry koostamisel. Liitus 2005 Eesti Maaülikooli (EMÜ) metsandusteaduskonna ja maainseneriteaduskonnaga, loodi EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituut.

Loe täiendavalt artiklit Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituut

EE 12, 2003; muudetud 2011