eraomand

eraomand, üksikisikutele ja nende iga laadi ühendustele, sh aktsiaseltsidele, osa-, täis- ja usaldusühingutele, kooperatiividele (ühistutele) jms kuuluv omand; kogu omand, mis ei ole riigi ega omavalitsuste oma (so avalik).

VE, 2006