esiajalugu

esiajalugu, ajaloo vanim järk, hõlmab ühiskonna arengu esiajal, s.o inimese kujunemisest ürgkogukondliku korra lagunemiseni ja klassiühiskonna ning riigi tekkeni. Esiajalugu uurib arheoloogia, tehes seda muististe põhjal ja kasutades ka keeles, rahvakultuuris, antropoloogilises aineses ja looduses säilinud andmeid. Jaotatakse kivi-, pronksi- ja rauaajaks, mõnes piirkonnas eristatakse kahe esimese ajajärgu vahel siirdejärguna eneoliitikumi.

VE, 2006