Esimene Eesti põlevkivitööstus

Esimene Eesti põlevkivitööstus, 1936–40 tegutsenud riiklik aktsiaselts, Riigi Põlevkivitööstuse järglane; põhikapital 3 miljonit krooni. Eesti Esimesele põlevkivitööstusele kuulusid Kukruse ja Käva kaevandus ning Kohtlas asuv õlitehas (alustas tööd 1925). 1936 valmis Kohtlas teine õlitehas (uttevõimsus 300 t põlevkivi ööpäevas) ja 1938 kolmas (500 t), 1939. aasta lõpus alustati neljanda õlitehase ehitamist. Töölisi (1939) 2002, teenistujaid 178, 1936. aasta kaevandati 364 000 tonni põlevkivi ja toodeti 23 000 tonni põlevkiviõli, 1939 vastavalt 666 000 ja 61 000 tonni.

Pärast Teist maailmasõda moodustati Kukruse ja Käva kaevanduse baasil trust Eesti Põlevkivi.

EE 12, 2003