eustaatilised liikumised

eustaatilised liikumised, meretaseme muutused, mis tekivad peamiselt kliima muutumise või mere (ookeani) põhja tektooniliste liikumiste tagajär­jel. Viimase miljoni aasta vältel on eustaatilisi liikumisi põhjustanud peamiselt mandrijäätumuse ulatuse muu­tused.

EE 2, 1987