eutrofeerumine

eutrofeerumine, veekogu rikastumine toitainetega. Toimub fosfori, lämmastiku, detriidi ja lahustunud orgaaniliste ainete lisandumise ja kuhjumise tagajärjel.

VE, 2006