füüsilisest isikust ettevõtja

füüsilisest isikust ettevõtja, FIE, ettevõtja, kelleks võib olla iga füüsiline isik.

VE, 2006