fašism

fašsm, (<it fascio ’side, ühendus’), juhikultusega agressiivne natsionalistlik antidemokraatlik ja antikommunistlik poliitiline liikumine. Tekkis 1919–20 Itaalias ja Saksamaal (natsionaalsotsialism), juhid ja ideoloogid Benito Mussolini ja Adolf Hitler.

VE, 2006