filoloogia

filoloogia, keele ja keelemälestiste arengu ajalugu uuriv teadus, keele-, kirjandus- ja rahvaluuleteaduse ühisnimetus.

VE, 2006