fleksuur

fleksuur (ladina), geoloogias rõhtsalt või kaldu asetsevate kivimikihtide astmetaoline paine, kurdude hulka kuuluv lasumusrike. Paljudel juhtudel on pinnalähedaste kihtide fleksuur tekkinud maapõue süvamurrangu kohal. On ka fleksuuri ja rebendrikke kombinatsioone (fleksuurmurrang).

EE 3, 1988