galeass (sõjalaev)

galeass (it galeazza ’suur galeer’; ingl galleass, vn галеас), 16.–17. sajandil kasutusel olnud kolmemastiline galeeritaoline ladinapurjedega sõjalaev. Alumisel tekil paiknesid aerutajad (kuni 10 meest aerul), ülatekil sõdurid ja kuni 70 erisuguse kaliibriga kahurit. Ahtris oli 2 suurt rooliaeru.

Galeass võeti kasutusele Venezias, senati dekreediga aastast 1530 pidi galeassi pikkus olema vähemalt 47 m, laius 8 m ning meeskonnas kapten, 2 lootsi, 3 kapteni abi, pootsman, pootsmani abi, vaimulik, 62 madrust ja roolimeest, 268 aerumeest, 4 maaväe ohvitseri, 254 sõdurit ja bombardiiri ning 7 töölist. Galeassi kasut. esmakordselt 1571 Lepanto merelahingus.

MerLe, 1996