geenitehnoloogia

geenitehnoloogia, organismide päriliku informatsiooni muutmine DNA molekuli lõike (geene) ühelt organismilt teisele siirates. Kõrgematel organismidel on võimalik vajalikke (ka teistelt liikidelt pärit) geene sisaldava DNA siirdamine munarakku, nii saadakse uute omadustega (transgeenseid) organisme.

VE, 2006