generaalstaadid

generaalstaadid, aastast 1302 Prantsusmaa seisustekogu. Kinnitas maksud ja vaatas läbi ning esitas valitsusele kaebekirjad; 1614–1789 ei käinud kordagi koos, 1789 kutsuti uuesti generaalstaadid kokku, sellega algasid Suure Prantsuse revolutsiooni sündmused.

VE, 2006