geograafiline determinism

geograafiline determinism, sotsioloogia (varasemalt filosoofia) suund, mis käsitleb geograafilist keskkonda või selle elemente (kliimat, maastikku jt) ühiskonna arenemist määrava tegurina. Geograafiline determinism tekkis 18. sajandil Prantsusmaal (Charles de Montesquieu). 19. sajandil oli selle väljapaistvaim viljeleja Ηenry Τhomas Buckle. Geograafilise keskkonna mõju inimühiskonna arengule on uurinud ka mitmed geograafid, näiteks Ellsworth Huntington (1876–1947). Loodusolude mõju inimeste elulaadile ja hoiakutele on suurem algelisemates ühiskondades, kus sõltuvus looduskeskkonnast on tugevam. Tööstusühiskonna areng ja linnalise eluviisi laienemine on võõrandanud inimest loodusest ja vähendanud selle mõju inimeste meelelaadile.

Geograafilisest determinismist on välja kasvanud geopoliitika, mis on poliitika osa.

EE 3, 1988; muudetud 2014 (H. Aasmäe)