geograafilised koordinaadid

geograafilised koordinaadid (ingl geographical coordinates, vn географические координаты), maapealse, nii seisva kui liikuva eseme (näiteks laeva) asukohta määravad koordinaadid. Geograafiline laius φ on nurk ekvaatori tasandi ja mingit kindlat punkti läbiva loodjoone vahel, seda mõõdetakse meridiaani kaarega ekvaatorist põhja või lõuna suunas (põhjalaius – N, lõunalaius – S) kuni punkti paralleelini 0–90º. Geograafiline pikkus λ on kahetahuline nurk Greenwichi meridiaani tasandi ja mingi kindla punkti meridiaani tasandi vahel. Seda nurka mõõdetakse ekvaatori kaarega Greenwichi meridiaanist ida või lääne poole (idapikkus – E, läänepikkus – W) 0 kuni 180° ehk 0–12 h või sfäärilise nurgaga pooluse juures Greenwichi meridiaani ja antud punkti meridiaani vahel.

Geograafilised koordinaadid määratakse kas astronoomiliste vaatlustega või arvutatakse referentsellipsoidile taandatud geodeetiliste mõõtmiste andmetest. Esimesel juhul nimetatakse neid astronoomilisteks koordinaatideks (tähised φ – laius ja λ – pikkus). Normaaliks on sel juhul loodjoon; φ ja λ määravad punkti asukoha geoidil. Kui geograafilised koordinaadid määratakse geodeetiliste mõõtmistega, siis nimetatakse neid geodeetilisteks koordinaatideks (tähised В – laius ja L – pikkus). В ja L määravad punkti asukoha referentsellipsoidil.

Geodeetilised ja astronoomilised koordinaadid ei ühti. Nende erinevuse põhjustab loodjoone kõrvalekalle.

A laeva asukoht, φ asukoha geograafiline laius, λ asukoha geograafiline pikkus, PN põhjapoolus, PS lõunapoolus, PNGPS Greenwichi meridiaan, EQ ekvaator

EE 3, 1988; MerLe, 1996; muudetud 2012