Gesner, Konrad

Konrad Gesner (1516–65), Šveitsi looduseuurija, arst ja bibliograaf, esimesi kirjeldava loodusteaduse viljelejaid. Valdas paljusid keeli, uuris ja üldistas omaaegse kirjanduse andmeid.

VE, 2006