grafeem

grafeem, täht, täheühend või muu kirjamärk hääliku või muu foneetilise nähtuse tähistajana, kirjasüsteemi väikseim tähendust eristav üksus.

VE, 2006