grafiti

grafiti, 1. hoonete seintele, nõudele või mujale tehtud (tihti kraabitud) kiri või joonistus; leitud juba Vana-Egiptusest. Vana- ja keskaja usundi, olustiku, keele, mentaliteedi jm oluline uurimisallikas. – 2. 20. sajandil tekkinud noorte subkultuuri ilming: avaliku ruumi seintele (ka näiteks metroorongidele) enamasti pihustatavate värvidega tehtud joonistus või kiri. Alates 1970. aastaist vaadeldav iseseisva kunstisuunana.

VE, 2006