Gramsci, Antonio

Antonio Gramsci [gramši] (1891–1937), Itaalia ja rahvusvahelise töölisliikumise tegelane, Itaalia Kommunistliku Partei rajajaid ja juhte. Asutas 1919 kommunistliku ajalehe L’Ordine Nuovo, 1926–37 oli vanglas.

VE, 2006