gravitatsioon

gravitatsioon, vastastikmõju (interaktsioon), mis avaldub kõigi kehade vastastikuses tõmbumises. Gravitatsiooni põhiseadus on Isaac Newtoni gravitatsiooniseadus: kaks teineteisest kaugusel r asetsevat punktmassi m ja M tõmbuvad neid ühendava Sirge sihis jõuga F = γmM/r2; γ = 6,6742·10–11 N·m2/kg2 on gravitatsioonikonstant.

VE, 2006