Grewingk, Constantin

Constantin Caspar Andreas Grewingk [gre:vink] (14. I 1819 Viljandi – 30. VI 1887 Tartu), baltisaksa geoloog ja arheoloog, dr. phil. (1843, Jena), dr. phil. nat. (1859, Tartu).

Lõpetas 1842 Tartu ülikooli, täiendas end 1842–45 Berliini ülikoolis ja Freibergi mäeakadeemias. Oli 1846–54 Peterburi Teaduste Akadeemia Mineraloogiamuuseumi konservaator, 1854–87 Tartu ülikooli mineraloogiakabineti juhataja ja professor.

Grewingk on Baltimaade geoloogilisele uurimisele alusepanijaid. Uurinud peamiselt Devoni ja Kvaternaari ajastu geoloogiat, koostanud Baltimaade geoloogilise kaardi (ilmunud 1861, 21879). 1879 ilmunud kaardi uuele väljaandele lisatud seletuskiri tõstis Baltimaade geoloogia põhjalikkuse poolest maailmatasemele. Avaldanud kirjutisi ka suurte rändrahnude, mandrijäätumise ja meteoriitide kohta. Koostanud mineraalide ja kivististe süstemaatilised kogud ning pannud aluse Tartu geoloogiamuusemi meteoriitide kogule. Tema järgi on nimetatud Aleuudi saarestiku saar, Baikali järve süvaveevähk ja kalaliik ning mitu Vanaaegkonnas elanud selgrootut.

Arheoloogina huvitus kiviajast, uuris esimesena (1880. aastail) Kunda leiukohta. Avaldas Balti alade arheoloogia üldkäsitlusi ja 1884 esimese arheoloogilise kaardi. Tema Baltimaade kiviaja käsitlust (1865) peetakse siinse arheoloogia esimeseks tõsiteaduslikuks uurimuseks. Oli valitud 10 kodu- ja välismaa teadusseltsi auliikmeks, kuulus pikka aega Loodusuurijate Seltsi juhatusse. Avaldanud üle 130 teadustrükise.

Töid

  • Erläuterungen zur zweiten Ausgabe der geognostischen Karte Liv-, Est- und Kurlands. – Arhiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands. Serie 1. VIII (1879)

Kirjandus

  • Eesti biograafiline leksikon. Tartu, 1926–1929, lk 110–111
  • Eesti biograafiline leksikon. Täiendusköide. Tartu, Tallinn, 1940
  • H. Viiding, L. Kongo. Caspar Andreas Constantin Grewingk ja tema tähendus Eesti geoloogiale. – Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist, IX. Tallinn, 1993
  • L. Jaanits. C. Grewingki tegevusest arheoloogina. – Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist, IX. Tallinn, 1993

EE 14, 2000; ETeadBL, 2000 ( A. Raukas, K. Martinson)