häälik

häälik, keeleteaduses foneemi hääldus-akustiline avaldumiskuju, hääleallikais tekitatud kõneüksus. Moodustusviisi järgi eristatakse kaashäälikuid ja täishäälikuid ning hääliku moodustamisel häälekurdude osalemise järgi helilisi ja helituid häälikuid. Kirjas tähistatakse häälikut tähe või täheühendiga.

VE, 2006