häälikkiri

häälikkiri, fonograafia, märgisüsteem, milles märkidega tähistatakse häälikuid (foneeme). Kitsamas tähenduses on häälikkiri foneetiline transkriptsioon.

VE, 2006