hädakaitse

hädakaitse, kaitse, millega tõrjutakse iseenda või teise isiku vastu suunatud vahetut õigusvastast rünnet, ületamata seejuures hädakaitse piire. Sarnaneb väliselt kuriteoga, kuid on sisult seaduspärane ega too seepärast kaasa kriminaalvastutust.

VE, 2006