hädaseisund

hädaseisund, olukord, milles isik sooritab teo, millel on väliselt kõik õiguserikkumise tunnused, kuid mis on toime pandud selleks, et kõrvaldada vahetut või vahetult eesseisvat ohtu, mis rikuks toimepanija enda või teise isiku õigushüvesid. Hädaseisundi õiguspärasuseks on nõutav, et tekitatud kahju oleks väiksem ärahoitud kahjust. Huvide kaalumisel arvestatakse eriti õigushüvede olulisust, õigushüve ähvardanud ohu suurust ning teo ohtlikkust.

VE, 2006